Sale
  • White Buffalo Turquoise Rain Drop Zuni Earrings
  • White Buffalo Turquoise Rain Drop Zuni Earrings

White Buffalo Turquoise Rain Drop Zuni Earrings

24 white buffalo turquoise stones set into sterling silver. Earrings measure 3 inches long.